TYPY LODNÍCH KONTEJNERŮ

20‘, 40‘ nebo 40’HC jsou konkrétní typy lodních kontejnerů. Co to znamená a jak se v jednotlivých typech lodních kontejnerů vyznat? Nejprve si řekneme něco k jejich základnímu rozdělení, až po té se zaměříme na konkrétní rozměry a velikosti lodních kontejnerů.

Nejběžnější a zároveň nejpoužívanější lodní kontejner je tzv.

Dry storage container – suchý skladovací kontejner

Skladovacích kontejnerů je několik různých velikostí. Liší se převážně ve výšce, šířce, délce a v možnostech otevírání.

Suché skladovací kontejnery jsou nejběžnější kontejnery používané v přepravním průmyslu. Dodávají se v délkách 20, 40 a 45 stop a jsou určeny k přepravě nebo skladování suchého zboží

Tyto kontejnery neumožňují regulaci teploty, takže se nehodí pro přepravu potravin nebo chemikálií, které vyžadují chlazení.

Na světě je přibližně sedmnáct milionů kontejnerů a velká část světové dálkové přepravy zboží v rámci mezinárodního obchodu se přepravuje právě v lodních přepravních kontejnerech.

Jejich vynález významně přispěl ke globalizaci obchodu v druhé polovině 20. století, neboť výrazně snížil náklady na přepravu zboží, a tím i na dálkový obchod.

S tímto typem kontejnerů manipulují nejčastěji jeřáby nebo auta s hydraulickou rukou.

Tento základní a nejvíce používaný skladovací lodní kontejner se dá rozdělit ještě do následujících „podtypů“:

Skladovací kontejner s bočním otevíráním

Ten má standardně vždy otevírání z kratší přední strany + boční otevírání z jedné strany 

nebo tzv. „double-door“ čili otevírání z kratší přední strany + otevírání z levé i pravé delší strany.

Úložný kontejner s otevíráním z bočních stran má jednu dlouhou stranu, která se může zcela otevřít.

To je výhodné zejména pro široké zboží, které může být obtížné dostat přes standardní otevírání z přední užší strany skladovacího kontejneru.

Boční strana se otevírá, jako by byla tvořena dvěma velkými dveřmi, ale přesto ji lze zajistit, aby chránila zboží či materiál uvnitř.

Lodní kontejner s otevírací střechou

Tzv. open top container a i tento má více variant horního otevírání – krycí plachtu, která je známá i z kamionové přepravy.

Tento typ kontejneru je v podstatě typem suchého kontejneru, ale bez horní části. To umožňuje snadné nakládání nákladů střechou kontejneru pomocí jeřábu, případně sypkých nákladů.

Střecha kontejneru se skládá z demontovatelné hliníkové konstrukce na které je střešní krycí plachta, kterou lze upevnit pomocí lan jež poskytuje ochranu proti dešti a jiným formám povětrnostních vlivů.

Obsah kontejneru se nakládá a skládá střechou kontejneru pomocí portálového jeřábu.

V této kategorii existuje ještě tzv. hard top – což je kontejner s otevírací pevnou střechou, která je pevná a dá se otevřít shora.  

Stavební buňka – kancelář

Lodní kontejner jako stavební buňka nebo kancelář je speciálně upravený lodní kontejner, který slouží jako přenosné, dočasné nebo mobilní pracoviště.

Tento typ kontejneru je často používán na stavbách, ve stavebním průmyslu, na dočasných projektech, v armádě nebo jako mobilní kanceláře.

Jsou obvykle izolované a vybavené elektrickým vybavením. Např. osvětlení, zásuvky, přípojky pro elektroniku a topení nebo klimatizace, aby se zajistilo vhodné prostředí pro práci. 

Garáž z lodního kontejneru

Garáž z lodního kontejneru je další příklad speciálně upraveného kontejneru. Tento typ kontejneru je navržen a přizpůsoben k použití jako prostor pro parkování vozidel, skladování nářadí, pracovní prostor nebo dílnu. 

Má několik výhod oproti klasické garáži: je snadno přemistitelný, bezpečný – jelikož je vyroben z pevné oceli, takže je vozidlo chráněno před nepovoleným přístupem a poškozením zvenčí.

Kontejnery lze jednoduše přizpůsobit vašim potřebám. Lze mít např. dvoje garážové vrata, jedny vstupní dveře a jedny garážové vrata apod. dle potřeb zákazníka.

Dalším často používaným kontejnerem je: 

Flat Rack container – neboli plošinový kontejner

Plochý lodní kontejner flat rack pro nadměrné náklady

Plochý kontejner nemá horní část a má pouze dvě sklopné boční strany. Díky tomu je možné přepravovat těžké  nadměrné náklady, jako například těžkou techniku apod.

Většina plochých kontejnerů flat rack je dlouhá 20 nebo 40 stop a je vyrobena z oceli pro zajištění pevnosti a odolnosti.

Některé flat rack kontejnery jsou skládací a některé se dodávají i s přídavnými stěnami, které lze připevnit k rámu.

V této kategorii existují ještě tzv. podesty pro nadměrné náklady.

Special purpose containers – speciální typy lodních kontejnerů

Následující typy lodních přepravních kontejnerů už jsou speciální kontejnery, z angličtiny tzv. special purpose containers, které jsou již hodně specifické a řadí se mezi ně například tyto typy lodních kontejnerů:

Chladící kontejnery a mrazící kontejnery ISO

Chladicí kontejner nebo mrazící kontejner je používaný v nákladní dopravě, je izolovaný a používá se zejména pro přepravu nákladu citlivého na teplotu. Chladicí a mrazící kontejnery jsou schopny regulovat teplotu v rozmezí od -65 °C do 40 °C.

Má sice zabudovanou chladicí jednotku, ale je závislý na externím napájení z elektrických napájecích bodů (tzv. „reefer pointů“) na pevnině, na kontejnerové lodi nebo v přístavišti.

Při přepravě po silnici na přívěsu nebo v železničním vagonu mohou být napájeny z dieselových generátorů („generátorových souprav“), které se během jízdy po silnici připojují k lodnímu kontejneru.

Tank kontejnery – cisternové kontejnery

Nádrže jsou zásobníky určené k uchovávání kapalin. Jedná se o speciální typy kontejnerů navržené pro přepravu a skladování kapalných nebo plynných látek. Obvykle jsou vyrobeny z antikorozních materiálů kvůli chemikáliím, které se v nich převážejí.

Tanky jsou široce využívány pro mezinárodní přepravu nebezpečných chemikálií, jako jsou kyseliny, rozpouštědla, oleje, paliva, pesticidy atd. Jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko úniku a znečištění. Často se využívají pro přepravu kapalin, jako je nafta, benzín aj.

Tanky jsou často využívány pro přepravu tekutého zkapalněného plynu, jako je kapalný propán, butan nebo ethylen. Jsou přizpůsobeny pro manipulaci s vysokotlakými a nízkotlakými plyny a mají speciální bezpečnostní prvky pro minimalizaci rizika výbuchu.

Half height containers – poloviční výšky kontejnerů

Tyto kontejnery jsou vyrobeny převážně z oceli. Mají poloviční výšku než kontejnery plné velikosti, ale stejnou šířku a délku. Jsou navrženy tak, aby usnadňovaly přepravu a manipulaci s těžkým nebo objemným materiálem.

Používá se pro přepravu těžkého materiálu jako je uhlí, kamení, sutě, těžké kovové výrobky. Díky poloviční výšce mohou být snáze nakládány a vykládány pomocí nakládacího zařízení.

Tento typ kontejneru se stále častěji používá i pro přepravu sypkého nákladu, jako je písek, štěrk, zemina, zrní aj. Mohou být vybaveny kovovými nebo síťovými bočnicemi, které umožňují efektivní plnění a vyprazdňování.

Lodní kontejnery vyrobené na zakázku

Speciální kontejnery lze vyrobit téměř v jakémkoli tvaru nebo rozměru.

Používají se k přepravě předmětů, pro které je třeba vyrobit kontejner na míru.

Jsou vyráběny na zakázku, jsou navrženy a upraveny pro specifické účely, které neodpovídají standardní specifikaci kontejnerů.

Vyžadují jedinečné specifikace nebo design. Tyto kontejnery se mohou lišit svou velikostí, tvarem, ovládacími prvky nebo speciálními funkcemi a jsou obvykle přizpůsobeny přesným požadavkům zákazníka.

Důležité body, které je třeba mít vždy na paměti při výběru kontejneru:

  • velikost a hmotnost nákladu
  • pevný nebo kapalný charakter nákladu
  • stupeň standardizace nákladu
  • typ jeřábu potřebného pro přepravu

Rozměry a velikosti lodních kontejnerů najdete na tomto samostatném odkaze z důvodu lepší přehlednosti.