SLOŽENÍ LODNÍHO KONTEJNERU

PRO SLOŽENÍ LODNÍHO KONTEJNERU V MÍSTĚ DODÁNÍ JE ZAPOTŘEBÍ ZAJISTIT JEŘÁB, KTERÝ NENÍ ZAHRNUT V CENĚ LODNÍHO KONTEJNERU. JEŘÁB SI ZÁKAZNÍK ZAJIŠŤUJE SAMOSTATNĚ!

Jeřáb pro složení lodního kontejneru
Jeřáb pro složení lodního kontejneru

Jak a na kdy si zajistit jeřáb pro složení kontejneru?

Po uzavření objednávky a následné úhradě vám bude předán kontakt na dopravce, který bude mít na starost doručení kontejneru. S ním se domluvíte na přesném čase a termínu doručení na základě kterého si zajistíte jeřáb.

Jaký jeřáb si mám pro složení zajistit?

Pro správné složení lodního kontejneru budete potřebovat vysoce výkonný jeřáb, který bude schopen manipulovat s těžkým zařízením. 

Nejběžněji užívaný je tzv. samojízdný mobilní jeřáb neboli auto jeřáb. Tyto jeřáby jsou vybaveny koly a jsou snadno přenosné na různé místa. Mají dostatečnou zdvihací kapacitu i dosah a jsou vynikající pro manipulaci s kontejnery. Případně si lze pronajmout kamion s hydraulickou rukou, který je schopen manipulovat s kontejnery. Tyto jeřáby jsou mobilní a mohou být použity na různých místech podle vašich potřeb nebo jinou manipulační techniku, která zvládne manipulaci s kontejnery.

Upozornění: při výběru velikosti jeřábu je potřeba zohlednit, jak daleko se bude kontejner od návěsu skládat!

vzdálenost pro naložení a složení lodního kontejneru
Vzdálenost pro naložení a složení kontejneru

Podle toho je potřeba zvolit např. 10tunový jeřáb, 30tunový apod. Jeřábník zvládne kamion přemístit běžně v nějakém standardním rádiusu dle délky přenosného ramene a také nosnosti jeřábu při určitém náklonu (máme na mysli rádius od místa stání kamionu s kontejnerem ke konečnému místu složení) Takže je nutné, aby jeřáb a kamion mohli zastavit nedaleko od sebe nebo za sebou pro bezpečné složení z návěsu.

Taktéž je potřeba vždy zvolit vhodný jeřáb, či jinou manipulační techniku dle velikosti i váhy kupovaného kontejneru. Takže na 20‘ nebo 40‘ kontejner bude dle rozměru a váhy kontejneru zapotřebí zajistit jinou nosnost jeřábu. V úvahu berte i náklony ploch, pokud nelze kontejner složit na rovině! O to větší jeřáb bude zapotřebí.

Co mimo jeřáb je dále potřeba zajistit ke složení kontejneru?

Pokud si chcete zajistit složení včetně uložení kontejneru samostatně, je potřeba zajistit nejen samotný jeřáb, ale také vazače, který kontejner zavěsí, ukotví a bude provázet celkovou manipulaci mezi jeřábníkem a řidičem kamionu. Jednoduše řečeno: řidič jeřábu ani řidič kamionu vám kontejner nepřemístí z kamionu na jeřáb a naopak. Ti zajistí pouze svou část práce.

Zajištění vazače spolu s jeřábem ale není vše. Musíte také zajistit, jak se dostane vazač na kontejner při vykládce, aby ho mohl zavěsit. Výška kontejneru včetně kamionu činí cca 4m, dle toho musíte zvolit tedy i žebřík, jak se na kontejner vazač dostane apod.

Dále je potřeba brát v potaz to, aby v místě vykládky a jejím okolí nebyly žádné překážky jako elektrické vedení, domy, stromy apod., protože jeřábník vám přes např. elektrické vedení kontejner prostě složit z bezpečnostních důvodů nemůže. I on má své pokyny bezpečnosti práce, které musí dodržovat.

A v neposlední řadě nezapomeňte také na povrch, kde kamion s návěsem i jeřábník přijede. Příjezd k místu musí být dostatečně zpevněný, aby se řidiči na místo určení bezpečně dostali a nezapadli. Nepřipadá tedy v úvahu nezpevněná úzká polní cestička nebo podmáčený povrch.

SHRNUTÍ

Celkově je tedy při výběru správného jeřábu důležité vždy zvážit rozměry a hmotnost kontejneru, se kterými budete pracovat, a také prostor a polohu ve které bude jeřáb používán. Je důležité zajistit, aby jeřáb splňoval bezpečnostní normy a byl ovládán zkušenými operátory.

Všechny výše uvedené pokyny jsou samozřejmě orientační a proto je vždy potřeba zvážit konkrétní místo vykládky.

Při nesplnění výše uvedených bodů je možné, že vám jeřábník odmítne složení kontejneru. A tomu je dobré předejít. Proto firmě, kde objednáváte jeřáb poskytněte co nejvíce informací o místě složení i zakoupeném kontejneru. Nejlépe poskytněte fotky místa nebo možnost, aby se jeřábník na místo přijel předem podívat a vy tak předešli případným problémům zjištěným na místě. Když budou mít možnost se na místo řidiči předem podívat, sami vám hned řeknou co bude potřeba, co lze či nikoli. Případně se podívat na fotky příjezdu, cesty, místa složení apod.

Samojízdný mobilní jeřáb – je často nazýván různě. Je důležité si uvědomit, že konkrétní názvy se mohou lišit vždy podle regionu a jazyka, kde složení zajišťujete, takže se také můžou používat různé místní termíny.