VYŘAZENÉ LODNÍ KONTEJNERY 

AS IS je označení pro vyřazené lodní kontejnery z přepravy. Toto označení znamená, že námořní kontejner je prodáván v současném stavu, ve kterém se nachází, bez žádných záruk nebo úprav. Označení „AS IS“ označuje, že lodní kontejner může mít různé nedostatky, viditelné nebo skryté vady, opotřebení nebo poškození.

VYŘAZENÉ LODNÍ KONTEJNERY AS IS

KOUPIT

Jsou tři standardní kategorie pro vyřazené lodní kontejnery:

AS IS 10, AS IS 5, AS IS 2

Čím vyšší číslo, tím horší kvalita. Číslo uvedené za AS IS je označení,, které se používá k popisu stavu a funkčnosti kontejneru. Jedná se o standardní označení, které udává, že kontejner je prodáván v souladu se svým aktuálním stavem a bez dalších úprav nebo oprav. Čísla, která následují za označením „AS IS“, odkazují na stupeň opotřebení nebo věk kontejneru.

Rozdíl v označeních jako „AS IS 10“, „AS IS 5“ a „AS IS 2“ je ve stupni opotřebení kontejneru. Detailní popis zde:

AS IS 10 – vyřazené lodní kontejnery

 Označení „AS IS 10“ naznačuje, že lodní kontejner je ve velmi opotřebovaném stavu a blíží se ke konci své životnosti, čemuž odpovídá také velmi nízká cena. Může mít viditelné známky opotřebení, poškození, rez nebo další závažné vady, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost. Záleží ale vždy na tom, jaký má být další účel takového kontejneru. Pokud nevyžadujete, aby byl kontejner voděodolný a plně funkční a např. potřebujete jen uzavřít zahradní techniku proti krádeži, uskladnit pneumatiky apod. může být takovýto kontejner zcela dostačující. 

AS IS 5

Označení „AS IS 5“ naznačuje, že vyřazený lodní kontejner je stále funkční, ale má střední úroveň opotřebení. Mohou na něm být viditelné známky používání a mírné poškození, ale obecně ještě plní svůj účel bez problémů. Opět i zde záleží na dalším účelu kontejneru, ke kterému je kupován. Může být použit například pro krátkodobé uskladnění venkovních koloběžek, jízdních kol či bruslí přes noc v areálu, kde nejsou kladeny příliš velké nároky na případné riziko vniknutí do kontejneru.

AS IS 2 – vyřazené lodní kontejnery

Označení „AS IS 2“ označuje kontejner v dobrém stavu s minimálním opotřebením. Může mít spíše malé známky používání a jeho funkčnost je obecně považována za uspokojivou. Takovýto lodní kontejner je nejčastěji pořizován za účelem využití k uskladnění nenáročného materiálu.

Je důležité si uvědomit, že stupeň opotřebení nebo věk kontejneru uvedený v označení „AS IS“ může být subjektivní a může se měnit v závislosti na prodejci nebo přepravci.

Když je vyřazený kontejner označen jako „AS IS“, znamená to, že prodejce neposkytuje žádné záruky ohledně stavu nebo funkčnosti kontejneru. Veškerá odpovědnost za kontrolu a posouzení kontejneru před nákupem je přenesena na kupujícího.

Je důležité provést případnou osobní kontrolu kontejneru před jeho koupí a případně požádat o konzultaci s odborníky, abyste se ujistili, že kontejner vyhovuje vašim potřebám a očekáváním.