POUŽITÉ LODNÍ KONTEJNERY

Použité lodní kontejnery Cargo Worthy s označením CW či CW/CSC znamená, že stav kontejneru je lepší než například vyřazený lodní kontejner.

Použité lodní kontejnery CW klasifikace znamená, že lodní kontejner je vodotěsný, má funkční dveře, je strukturálně pevný a splňuje potřebné bezpečnostní normy. Tyto námořní kontejnery by měly být v relativně dobrém stavu a jsou obvykle vhodné pro přepravu nákladu bez větších obav o bezpečnost a integritu nákladu. Nejsou děravé, mají v pořádku podlahu, kontejner je schopen přepravovat náklad na mezinárodních lodích. 

POUŽITÉ LODNÍ KONTEJNERY CW

OBJEDNAT

Použité lodní kontejnery CW splňují minimální bezpečnostní a funkční standardy stanovené mezinárodními úmluvami o bezpečnosti kontejnerového nákladu (CSC).

Tyto kontejnery prošly inspekcemi a jsou považovány za vhodné pro mezinárodní přepravu a mají platný CSC štítek na přepravu.

Je důležité si však uvědomit, že CW/CSC neznamená nutně, že lodní kontejner je v dokonalém stavu.

I když splňuje minimální bezpečnostní standardy, mohou CW kontejnery stále vykazovat určité známky opotřebení a mohou mít menší estetické vady. 

Při nákupu použitých lodních kontejnerů nebo pronájmu lodních kontejnerů s označením CW budete mít jistotu, že kontejner je ve schopném stavu a je vhodný pro mezinárodní lodní a vlakovou přepravu.

Nicméně je stále důležité provést kontrolu kontejneru, aby odpovídal vašim specifickým potřebám a požadavkům.

Využití použitých lodních kontejnerů s označením CW?

Tyto kontejnery mohou být využity nejenom pro přepravu zboží, ale také pro mnoho dalších účelů.

Zde je několik příkladů:

Skladovací lodní kontejnery

Použité lodní kontejnery CW mohou být využity jako dočasná nebo trvalá skladovací řešení. Jsou robustní, vodotěsné a snadno se přemisťují, což umožňuje jejich využití pro zajištění bezpečného a chráněného prostoru pro skladování zboží.

Kontejnery na bydlení

Použité lodní kontejnery Cargo Worthy se často využívají pro stavbu modulárních domů, konstrukci domů nebo kanceláří a jiných budov. Jelikož jsou vyrobeny z pevného materiálu a mají standardní rozměry, lze je snadno spojovat a přizpůsobovat potřebám stavby. 

Toto jsou jen některé příklady, jak lze lodní kontejnery CW využít kromě přepravy zboží. Škála využití je omezena jen lidskou představivostí… Pevná konstrukce použitých lodních kontejnerů Cargo Worthy i jejich snadná přemisťovatelnost dává širokou škálu možností pro kreativní využití v mnoha různých odvětvích.

Tento typ lodních kontejnerů se kupuje zejména v případech, že až tak nezáleží na samotném vnějším vzhledu lodního kontejneru, ale je pro kupujícího zásadní, aby měl kontejner stále platný certifikát pro další námořní nebo vlakovou dopravu