NALOŽENÍ LODNÍHO KONTEJNERU

V případě koupě lodního kontejneru od nás je naložení lodního kontejneru v DEPU po celém světe vždy zahrnuto v ceně. 

Důležité je ale upozornit, že nakládka kontejneru je možná pouze na návěsy přizpůsobené na převoz lodních kontejnerů.

Návěs musí být vybaven tzv. Twistlock zámky. V případě, že si přepravu lodního kontejneru zajišťuje zákazník sám, musí dodržet tyto pravidla, která jsou standardem pro celý svět. V opačném případě nemůžeme zaručit, že bude kontejner naložen!

Naložení do klasického plachtového návěsu není možné!

Proč se nemůže kontejner umístit na klasický plachtový návěs?

Existují několik důvodů, proč se kontejnery nemohou nakládat na klasické plachtové návěsy:

Nosnost a stabilita

Plachtový návěs je navržen pro přepravu lehkých a objemných nákladů. Lodní kontejnery však mohou mít velkou hmotnost a je potřeba, aby návěs byl dostatečně pevný a stabilní, aby je unesl.

Nákladový prostor

Kontejnery mají specifické rozměry a tvar, které se liší od běžných nákladů přepravovaných na plachtovém návěsu. Pro správné a bezpečné umístění lodních kontejnerů je potřeba speciální zařízení, jako jsou kontejnerová ložiska, twistlock zámky a háky na jejich uchycení.

Bezpečnost při naložení lodního kontejneru

Kontejnery musí být správně upevněny a zajištěny během přepravy, aby nedošlo k jejich poškození nebo pádu. Plachtové návěsy nejsou vždy vybaveny takovými systémy pro fixaci kontejnerů.

Z těchto důvodů se vždy používají speciální návěsy, nazývané kontejnerové návěsy, které mají konstrukci a vybavení vhodné pro manipulaci a přepravu lodních kontejnerů. Tyto návěsy mají pevnou konstrukci a speciální háky nebo twistlock zámky na uchycení kontejnerů a zajištění jejich stability během přepravy.


Jak běžně probíhá naložení lodního kontejneru?

Nakládka lodního kontejneru na návěs zahrnuje několik kroků a používá se u něj speciální vybavení. Zde je obecný popis toho, jak nakládka běžně probíhá:

Příprava kontejneru na naložením

Lodní kontejner musí být připraven pro nakládku. To zahrnuje zkontrolování jeho stavu, odstranění případných překážek nebo nebezpečných materiálů a případné připevnění pojistných traverz, které slouží k fixaci kontejneru na návěsu.

Příprava návěsu pro naložení kontejneru

Nejprve musí být návěs správně připraven pro nakládku kontejneru. Prověří se, že návěs je v dobrém technickém stavu a má dostatečnou nosnost pro kontejner, který na něj bude umístěn. 

Návěs je následně zvednut pomocí hydraulického nebo mechanického systému tak, aby se kontejner mohl umístit na návěs. Tím se vytváří prostor mezi kontejnerem a vozovkou, kde je návěs umístěn. Tento prostor je důležitý, aby se kontejner mohl snadno a bezpečně umístit na návěs a zajistit správnou fixaci.

Uložení lodího kontejneru na návěs

Kontejner se následně přesune na návěs. To může být provedeno pomocí kontejnerového jeřábu nebo pomocí jiného vhodného manipulačního stroje.

Připevnění kontejneru

Jakmile je kontejner na návěsu, je důležité jej připevnit a zajištění fixovat, aby nedocházelo k pohybům během přepravy. To se provede pomocí twistlock zámků, které jsou pro naložení umístěny na horní části kontejneru a zasunuty do otvorů na návěsu.

Zkontrolování bezpečnosti

Po připevnění kontejneru se provede kontrola správného uložení a zajištění. Je důležité, aby kontejner byl pevně a bezpečně umístěn, aby nedošlo k jeho pohybu během přepravy.

Po provedení těchto kroků a ověření bezpečnostních opatření může být návěs s nakládkou lodního kontejneru připraven k přepravě do žádoucí destinace. Je důležité, aby nakládku prováděli odborníci, aby se zajistila správná manipulace s kontejnerem a minimalizovalo se tak riziko poškození nebo nestabilita během přepravy.