BULK KONTEJNER

Bulk kontejner je speciální typ kontejneru používaný pro přepravu a skladování volně loženého nebo sypkého materiálu. Nejčastěji to jsou materiály jako jsou obilí, zrní, prášky, granule, kusové materiály, uhlí, štěrk nebo cement. Tento typ kontejneru je navržen s cílem usnadnit manipulaci a násyp materiálu přes speciální sypací otvory umístěné ve střeše. Tak se zajistí efektivní a bezpečná přeprava těchto materiálů. 

Bulk kontejner pro sypké materiály
Bulk kontejner pro sypké materiály

Kontejnery s označením „Bulk“ mají stejný tvar jako klasický skladovací kontejner. Vyrábí se z pevné ocelové konstrukce, která zajišťuje jeho odolnost a stabilitu během přepravy a skladování. Na střeše kontejneru jsou umístěny tři sypací otvory, které slouží k naplnění kontejneru materiálem. Tyto otvory jsou vybaveny speciálními klapkami nebo víkem, které umožňují snadné otevírání a uzavírání.

Kontejnery Bulk pro volně ložené náklady mají ve střeše tři nakládací poklopy, každý o průměru přibližně 455 mm. Vzdálenost mezi poklopy (od středu ke středu) je 1,83 m. Na spodní straně zadní části kontejneru z užší strany je standardně 1 vykládací výklop pro vysypání a vyprazdňování sypkého materiálu z kontejneru.

Při použití bulk kontejneru se materiál naplní skrze sypací otvory ve střeše pomocí různých vybavení, jako jsou dopravní pásy, kolové nakladače nebo vakuové systémy. Hmotnost materiálu se samořízením rozprostře rovnoměrně po celém kontejneru. To je důležité pro zajištění rovnoměrného rozložení hmotnosti a stabilitu kontejneru během manipulace.

PRO VOLNĚ LOŽENÉ MATERIÁLY – BULK KONTEJNERY

Bulk kontejner - výklop pro sypký materiál
Bulk kontejner – výklop pro sypký materiál

Bulk kontejnery se používají zejména v logistice, na stavbách a zemědělském průmyslu pro efektivní přepravu a skladování sypkých materiálů. Díky svému designu se sypacími otvory ve střeše umožňuje rychlé a pohodlné plnění i vyprazdňování kontejneru.

Často se Bulk kontejnery používají v průmyslu, zemědělství a dalších odvětvích, které vyžadují přepravu velkého množství nestandardních materiálů. Při plánování přepravy bulk kontejnerem je důležité zvážit specifické požadavky materiálu, jakým způsobem se bude nakládat a vykládat, a také dbát na dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů pro daný typ materiálu. Většinou se tyto kontejnery vozí na speciálních návěsech, které dokáží kontejner naklopit a tím materiál vysypat.