-
EUR
KÍCH THƯỚC
4' (2)
5' (1)
6' (10)
8’ (32)
9' (1)
10’ (54)
15' (3)
20’ (1275)
20’HC (139)
25'HC (1)
30’ (16)
30'HC (3)
40’ (166)
40’HC (826)
45’ (6)
45’HC (81)
Chất lượng thùng chứa
MÀU SẮC
PHỤ KIỆN