ŠPECIÁLNE KONTAJNERY

Do kategórie špeciálne kontajnery je možné zaradiť niekoľko rôznych typov kontajnerov, ktoré sú navrhnuté a upravené na špecifické účely alebo zvláštne potreby prepravy a skladovania. Radia sa k nim aj kontajnery ako sú mraziace kontajnery, flat rack kontajnery, kontajnery s otváracou strechou a akékoľvek ďalšie odchýlky od klasického skladovacieho kontajnera.

Špeciálny kontajner na zákazku
Špeciálny kontajner na zákazku

Keďže, ale všetky tieto kontajnery majú u nás svoje konkrétne zaradenie, v tejto sekcii sa chceme venovať skôr úplne špecifickým a málo známym lodným kontajnerom, ktoré sú vyrábané kusovo, podľa špecifikácie a zadania od zákazníkov na mieru ich požiadavkám.

Existujú aj kontajnery na prepravu nebezpečných materiálov. Tieto kontajnery sú vyrobené s ohľadom na prepravu nebezpečných látok, ako sú chemikálie, toxické látky alebo vysoko horľavé materiály. Sú vybavené špeciálnymi bezpečnostnými opatreniami, ako sú uzatvárateľné ventily, dvojité steny a odolné povrchové úpravy.

Ďalším špecifikom sú ventilované kontajnery na prepravu živých zvierat. Tento typ kontajnera je špeciálne navrhnutý pre bezpečnú a pohodlnú prepravu živých zvierat, ako sú hovädzí dobytok, ošípané alebo hydina. Kontajner je vybavený špeciálnym vetracím systémom, ktorý zaisťuje prívod čerstvého vzduchu a odvod splodín.

Špeciálne kontajnery v našej ponuke:

Môže ísť napríklad o izolované kontajnery. Tie sú štandardne navrhnuté tak, aby mali izolované steny, strop aj podlahu, čo umožňuje udržať stabilnú teplotu vo vnútri kontajnera. To je užitočné na prepravu tovaru, ktorý si vyžaduje tepelnú izoláciu, ako sú potraviny, nápoje alebo farmaceutické produkty.

Drip tray kontajner, tiež známy ako zberný kontajner, je špeciálny typ kontajnera ktorý je navrhnutý na zachytávanie a zber nebezpečných látok, ktoré unikajú z rôznych zdrojov. Tento typ kontajnera sa často používa v priemyselných alebo výrobných prostrediach, kde je pravdepodobné, že sa vyskytnú úniky tekutín.

Curtain side kontajner je ďalším typom špeciálneho kontajnera, ktorý je vybavený bočnými plachtami namiesto pevných stien. Tieto plachty sú vyrobené z odolného materiálu a umožňujú jednoduchú a rýchlu manipuláciu tovaru počas nakládky a vykládky. využívané na prepravu mnohých druhov tovaru, vrátane baleného tovaru, stavebného materiálu, paletovaného tovaru a iných tvarovo nepravidelných predmetov. Sú ideálne pre tovar, ktorý si vyžaduje ľahký prístup zo strany alebo by mohlo byť ťažké umiestniť do bežného kontajnera s pevnými stenami.

A v neposlednom rade bulk kontajner. Bulk kontajner je špeciálny typ kontajnera navrhnutý na prepravu voľného, neštandardného a rozptýleného tovaru, ako sú suroviny, zrná, prášky, tekutiny, kusové materiály alebo granule. Bulk kontajnery sú vytvorené tak, aby zabezpečili efektívnu a bezpečnú prepravu týchto materiálov. Majú špeciálne otvory na strope kontajnera aj čelnú výklopnú výpusť.

Garáž z lodného kontajnera

V súčasnej dobe najdopytovanejším typom úpravy lodného kontajnera je garáž z lodného kontajnera. Tá môže byť vyrobená už z jedného kusu kontajnera, z dvoch alebo ako je na fotke nižšie zo 4 kusov lodných kontajnerov veľkosti 40’HC o celkových vnútorných rozmeroch 113m2.

Garáž z lodného kontajnera
Garáž z lodného kontajnera vyrábaná na HZ-containers.com

Aké špeciálne kontajnery je možné vyrobiť?

Môže ísť o kusové lodné kontajnery z ktorých sa môžu vyrobiť napríklad: elektro kontajnery, agregátový kontajner, nádrže a čističky vody, rozvodne, riadiace pulty, kontajner pre meracie zariadenia a ďalšie menej či viac náročné úpravy.

Základom pre takýto špeciálny kontajner býva v niektorých prípadoch klasický skladovací kontajner (ak ide o menšie úpravy) alebo môže ísť o kontajnery vyrobené úplne od počiatku podľa špecifikácií. To záleží vždy na konkrétnom zadaní, požiadavkám na konštrukciu, statickým aj záťažovým nárokom.

Lodné kontajnery ponúkajú veľkú variabilitu rozmerov a prevedenie z ktorých je možné následne špeciálny kontajner vyrobiť. Na ich detailný prehľad sa môžete pozrieť v rozdelení lodných kontajnerov.

Špeciálne úpravy kontajnera

Príklady dodatočného vybavenia špeciálnych kontajnerov, ktoré sa tiež často označujú ako „kontajner vrátane úprav“ môžu zahŕňať tieto dodatočné úpravy a sú vyrábané podľa špecifického zadania zákazníka:

Konštrukcia kontajnera

 • kazetové opláštenie namiesto profilovaného plechu
 • izolácia podlahy, stien i stropu minerálnou vlnou, nerezovým plechom, preglejkou, drevotrieskou či fermacelovými doskami
 • závesné oká, ktoré sa používajú vo vnútorných priestoroch kontajnera ako body na uchytenie zariadenia pri preprave

Podlaha kontajnera

 • podlaha môže byť mimo štandardnej aj z oceľového plechu, z hliníkového plechu alebo drevená z impregnovaných fošní či vode odolnej preglejky
 • na umiestnenie ťažkého vybavenia ako sú agregáty, kotly a pod. sa robí zosilnenie podlahy alebo sa inštalujú najrôznejšie upevňovacie prostriedky na umiestnenie strojov. Sú to napr. dosky z ocele s vyvŕtanými otvormi alebo bez, koľajnicové profily na nasunutie a upevnenie agregátu a pod.
 • dvojitá antistatická podlaha s krytinou z PVC
 • rámy z profilov na umiestnenie rozvodných skríň s otvormi na pretiahnutie káblov
 • podlaha ako vaňa, ktorú je možné vodotesne zavariť s ohranením do výšky, ktorá slúži na zachytenie vody, oleja a iných látok, ktoré môžu vytekať
 • pozinkované rošty umiestnené na podlahe s voľným priestorom pod nimi, kde vznikne pochôdzna podlaha nad vaňou a pod.

Dvere, okná a ďalšie vybavenie

Speciální kontejner s přídavnými dveřmi a garážovými vraty

Dvere kontajnera

 • kontajner je možné vybaviť najrôznejšími dverami, možno ich vybaviť kľukou aj zámkami
 • dvojkrídlové brány, ktoré môžu byť namiesto tyčí vybavené kľukou a zámkom
 • vráta môžu byť presunutá na iné miesto
 • štvorkrídlové brány umiestnené v dlhej stene, napr. pre lepší prístup k agregátu
 • odnímateľná stena priskrutkovaná so závesnými okami, napr. pre jednorazové nasunutie väčších techník

Okná a otvory

 • do špeciálnych kontajnerov je možné vstavať pevné, sklopné, posuvné či výsuvné okná so štandardným zasklením, bezpečnostným sklom a pod.
 • je možné inštalovať pevné vetracie žalúzie pre zamedzenie prístupu dažďovej vody do kontajnera, s pevnými lamelami vyrobené z pozinkovaného plechu
 • pohyblivé vetracie žalúzie ovládané servomotorom či ručne
 • olemované otvory na pretiahnutie rúrkové, el. vedenie a pod.

Ošetrenie povrchu

 • dodatočné postreky vhodné predovšetkým pre agregátové kontajnery, ktorý slúži ako účinná zvuková izolácia

Ostatné vybavenie

 • elektroinštalácie (prípoj CEE, ističová skrinka s prúdovým chráničom, žiarivky, zásuvky, vypínače) až po rôzne špecifikácie podľa noriem konkrétnych krajín, ako je USA, Veľká Británia ai.
 • ventilátory na zvýšenie účinnosti vetrania
 • pozinkované koľajničky v rôznych šírkach na upevnenie zariadenia/rúrkové/aj., zvnútra či zvonku
 • protihlukové kulisy na zníženie hlučnosti prúdenia vzduchu a ďalšie

ŠPECIÁLNE KONTAJNERY u nás môžete zakúpiť tieto:

 Garáž z lodního kontejneru 40'HCŠPECIÁLNE KONTAJNERY – kontajnery vyrobené na zákazku
Vonkajšie rozmery (m)Vnútorné rozmery (m)Rozmery dverí (m)Hmotnosť kgObjem
TYP kontajnerudĺžkašírkavýškadĺžkašírkavýškašírkavýškakontajnerunosnosť maxm3
Garáž z 40’HC12,1922,4382,89612,0322,3522,6982,342,58537502825076,9
20’LC6,0582,4382,4385,8982,3522,2372,342,14721302400030,9
Izolovaný 20′6,0582,4382,5915,8982,3522,3932,342,2822502826033
Bulk 20’HC6,0582,4382,8965,8982,3522,6982,342,58523502826037,4
Curtain 45’HC PW13,7162,4622,89613,5562,4382,6952,422,58448602914089,2